Les ADF

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions sense ànim de lucre formades per propietaris forestals i agrícoles, masovers, entitats relacionades amb la conservació del bosc, persones voluntàries i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

 

Les ADF es varen regular l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

Objectius i finalitats

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
 • Sensibilització i educació ambiental a la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
 • Protecció de la natura. Protecció de la flora i la fauna salvatge.
 • Restauració d'espais degradats.
 • Recuperació de fonts naturals.
 • Plantació d'arbres i arbustos.
 • Extinció d'incendis forestals.

Què s'ha de fer per ser voluntari/a de l'ADF

 • Tenir estima per a la natura.
 • Tenir ganes d'invertir el temps lliure en la prevenció i extinció d'incendis forestals.
 • Cal la realització de cursets, gratuïts, que realitzen les federacions d'ADF, els Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals, i altres cossos de prevenció i extinció d'incendis.
 • Cal l'obtenció del carnet verd o groc de les ADF un cop realitzades les formacions pertinents.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
Premi Rossend Montané 2004

© ADF Serra de Marina